top of page
Kind met schoolrugzak

Praktisch: Dagindeling, voor- en naschoolse opvang en meer

Dagindeling

Voormiddag: van 08.30u tot 12.05u

Middagpauze: van 12.05u tot 13.05u/13.30u (afhankelijk van graad en dag)

Namiddag: van 13.05u/13.30u tot 15.20u

Op woensdag eindigen de lessen om 11.15u

De leraren houden toezicht op de speelplaats vanaf 08.00u. ’s Avonds tot 15.45u (in Pamel tot 16.00u).

Wij vragen begin- en einduren van de lessen te respecteren en tijdig aanwezig te zijn (ook de kleuters) om de lessen niet te storen.

Voor- en naschoolse opvang

De opvang wordt georganiseerd door Infano VZW met administratieve zetel te Ternat, Keizerstraat 35.

 

Het initiatief buitenschoolse kinderopvang vindt plaats in de basisschool van IM Pamel onder de naam: ’t Maantje Roosdaal.

 

Er is een gratis pendeldienst van en naar onze vestigingen voor de leerlingen die gebruik maken van deze opvang.

  • Er is opvang voor en na de schooluren en ook tijdens de vakanties en schoolvrije dagen (7.00-18.00u). Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Tijdens deze periodes is de school niet verantwoordelijk voor de kinderen.

  • De opvang heeft een erkenning van Kind en Gezin.

  • De voorschoolse opvang start om 06.30 uur en eindigt om 08.00 uur.

  • De naschoolse opvang start om 16.00 of 12.00 uur en eindigt om 18.00 uur.

Voor meer informatie kunnen jullie steeds terecht bij de teambegeleider-coach: 0488 03 79 87 of  op de website: www.infano.be

Jongen in de kinderopvang
Boekenkast met studieboeken

Ons schoolreglement 2023-2024

Het schoolreglement bevat de rechten en plichten van elke leerling op school.

 

Het schoolreglement omschrijft wat je van ons mag verwachten, maar ook wat wij van jou en je kind verwachten.

Kinderen in de kinderopvang

Meer weten over onze voor- en naschoolse opvang of andere praktische vragen?

Neem contact op met onze school!

bottom of page